divendres, 13 d’abril de 2018

OPOS ESCALA C1...potser això t'interessa...

Imatge relacionada
Sí,sí, no t'ho ha semblat, és veritat, hi ha coses que no quadren. 
Que de què parlem? De la propera convocatòria de les 32 places de l’escala C1 corresponents a l’oferta pública 2017.
Ja t'hauràs adonat que  els models de documents administratius que la UAB té publicats al Web (vegeu document passat per Registre) contenen incongruències que NO ajuden al personal que pren com a referència els propis documents de la UAB per presentar-se a les convocatòries.


Tenen molts errors i estan datats entre els anys 1997 i 2000. 
Seria necessari disposar d'aquests documents actualitzats a 2018 i per això hem demanat a la institució que els actualitzi.

Volem remarcar que no ho hem revisat tot pel fet que no és la nostra feina i entenem que hauria d'estar tot actualitzat per poder-ne fer ús per al seu estudi.
Volem agrair a la companya interina que ha col·laborat amb nosaltres detectant molts dels errors.

Si trobes alguna errada fes-nos-ho saber per tal que ho traslladem i s'inclogui en les modificacions que la UAB hauria de fer, t'ho agrairem.

Altres informacions:

1) Manifestació en defensa del sistema públic de pensions el 14 d’abril, a les 11 hores, a la plaça Urquinaona de Barcelona.
2) 15 d’abril. 12H.30, Plaça Espanya: Manifestació pels drets fonamentals i les llibertats en democràcia, convocada per Espai Convivència i Democràcia, del que la UGT en forma part.
3) El PAS-F no haurà de fer declaració complementària de la renda 2017, donat que els pagaments endarrerits fets el 2017 sobre les pagues extres 2012, 2013 i 2014 ja han estat declarats amb els rendiments del 2017 i al ser aprovats en els pressupostos, s'inclouen a l'exercici fiscal on es perceben finalment.


Si tens especial interés sobre algún tema, fes-nos-el saber i te'n informarem o en treballarem al respecte per respondre a les teves necessitats.

Seguim treballant per a tu!

Encàrrecs de funcions, places aturades, slipis de Biblioteca, tècnics de laboratoris i declaració de la renda 2017. Una setmaneta carregadeta!


Imatge relacionada


Acabem la setmana i com de costum us fem a mans les informacions sobre els temes que tenim a sobre de la taula i que estem treballant.
Aquí tens el resum...

El dia 5/4/2018 vam estar treballant a la reunió de la comissió de la Relació de Llocs de Treball (RLT): des de la UGT hem destapat temes pendents com el dels auxiliars de serveis de biblioteca. No pot ser que hi hagi ja un perfil diferenciat a arrel de l'estudi que es va fer fa 5 anys per a la seva reclassificació, tot i que incorrecte i a la baixa respecte d'altres Universitats, on son tècnics grup 3 o funcionaris C18, i que la UAB els reconegués una polivalència i els volgués pagar només la meitat. S'han compromès a reprendre-ho, de forma separada o no amb la comissió d'slipis que tindrà lloc el dia 25, per reprendre també l'estudi de funcions i reconeixement del col·lectiu.

Sobre la  informativa del passat dia 9/04  t'hem informat en un altre post, al qual pots accedir des d'aquí. Com ja saps hem preguntat sobre les places pendents de sortir, sobre els encàrrecs de funcions (motivació, durada, criteris pel nomenament...), sobre les places ocupades per altres motius... No pot ser que amb lo aturada i limitada que tenim la mobilitat, les possibilitats de promoció i de conciliació a la UAB, tinguin bloquejades sine die un munt de places.

A la darrera negociadora vam portar el tema del reconeixement de la capacitat probada dels tècnics de laboratori que han treballat a especialitats diferents de la seva d'origen, fet que els capacita i que hauria de tenir com a conseqüència el trasllat directe en cas de participació a concurs intern. L'equip de Gerència veu clar que ha d'arreglar una situació que ha estat generada per la pròpia UAB, en funció de les necessitats que han tingut. Demanem, com venim fent reiteradament, que ens enviin una proposta d'acord, o que es reuneixi el més aviat possible la comissió tècnica per tal de continuar amb els treballs dels perfils, i, òbviament, per sol·lucionar aquest aspecte, que es resol actualitzant expedients i tenint-los en compte alhora de concursar.

Pel que fa als TSR (Tècnis de Suport a la Recerca)  o Capítol VI, dir-vos que a la darrera comissió tècnica ens van fer una contraproposta d'acord a les que els vam fer des de Comitè, que estem estudiant i treballant, i de la qual us en parlarem a l'assemblea de dimecres vinent, però que us podem anticipar que és en conjunt bastant propera a les nostres.

Hem demanat informació addicional per la renda 2017 sobre el tema dels ingressos percebuts corresponents a exercicis anteriors, ja que en el certificat de rendiments i retencions no consta el concepte ni informació sobre les conseqüències, i ens han aclarit que finalment només hem de fer complementària els laborals, que el que consta al certificat son les parts corresponents a plus campus 2013 i part del plus campus 2014, que vam cobrar l'octubre, donat que tot el que vam cobrar de les pagues extres 2012, 2013 i 2014 ja ho han inclòs al certificat de rendiments com a part de l'exercici fiscal 2017. Trobareu més informació als enllaços.
Considerem que des de la UAB s'hauria d'haver informat correctament d'aquesta situació a tot el personal afectat, cosa que nosaltres hem intentat fer amb les dades que teníem, i que per sort, ha destapat el tema dels plus campus, que també ens afectarà en els exercicis 2018 i 2019.

Altres informacions:

1) Manifestació en defensa del sistema públic de pensions el 14 d’abril, a les 11 hores, a la plaça Urquinaona de Barcelona.

Si tens especial interés sobre algún tema, fes-nos-el saber i te'n informarem o en treballarem al respecte per respondre a les teves necessitats.

Seguim treballant per a tu!

dijous, 12 d’abril de 2018

Reubicacions i Encàrrecs de Funcions, la INFORMATIVA de l'Abril


Resultat d'imatges de informativaCom ja us anem informant puntualment, cada mes té lloc una reunió de la Comissió Informativa a on el responsable de la Unitat de Relacions Laborals respon a les diverses qüestions que li plantegem des de les seccions sindicals del Comitè i que com també sabeu recollim de les vostres necessitats i de les vostres consultes.

En aquesta voluntat de fer arribar la vostra veu a l'Àrea de PAS, en aquesta última reunió vàrem demanar diferents qüestions, i tot seguit us explicarem quèn ens han respost.

1. Vam demanar el llistat de persones que actualment estan en situació d'encàrrec de funcionsdata des de la qual ho estan fent  i motiu . Saber el motiu no és tant una qüestió de saber les causes que han portat a aquesta necessitat sinó  més aviat poder fer una previsió de temps ( no és el mateix estar sense Cap 6 messos per una intervenció quirùrgica que sine die...)
Motivació del seu "nomenament" front d'altres companys, és a dir, criteris aplicats per al seu nomenament. Així mateix, persones que intervenen en el nomenament.
Com comprendreu no estem a favor de que els encàrrecs de funcions es facin a dit, per tant ja és hora de que, en honor a la llei de la transparència, quedin clars els motius pel quals es fan encàrrecs de funcions a unes persones concretes i no pas a d'altres i quina criteris de valoració d'aquestes persones s'han pres com a referència.
També és important saber quina previsió hi ha de que les seves places surtin a concurs intern o motiu pel que no surten, per tenir una idea real de la situació de places pendents de sortir i no només dels llistats de vacants que es publiquen o se'ns faciliten, i que disten amb la realitat.
Totes aquestes qüestions són bàsiques per a contribuir al bon funcionament no només de les unitats de treball i evitar conflictes, sinó per protegir les possibilitats de carrera professional i/o promoció de les persones o conciliació de la vida laboral i familiar.
El Cap de l'àrea ens va informar de que a hores d'ara hi ha 13 persones que estan en situació d'encàrrec de funcions, però encara no ens han pogut facilitar part de la nostra petició ja que han de parlar amb altres serveis per poder tenir una idea més precisa. Restem a l'espera d'aquestes informacions.

2. Actualització llistat de places pendents de sortir. Places "a resultes" de les 3 places de cap d'slipi i situació dels actuals sots caps, i sots caps en funcions de tarda.
Sobre aquesta qüestió s'han pronunciat amb molta cautela donat que encara no s'han pres possessions i per tant encara no hi ha previsió de data real per a la convocatòria de les places "a resultes".

3. Llista de persones reubicades per conflictes interpersonals o de salut laboral: ubicacions, dates i situació (provisional o definitiva).
Sobre aquesta qüestió s'ha de fer dues diferenciacions:
- Per una banda hi ha els casos de les persones que han estat reubicades per motius de salut a d'altres places, que acostumen a resoldre's en favor dels afectats quan, passat un temps d'adaptació, tot va bé.
- El problema és que hi ha persones que en aquests moments desenvolupen la seva feina a places "innexistents", és a dir, a llocs de treball que no figuren com a places a la RLT i per tant no s'han pogut resoldre de cap manera. Aquí la qüestió doncs és detectar si aquestes "places fantasma" son realment necessitats estructurals ( hi ha gent que porta més de 5 anys fent la mateixa feina a un lloc que en realitat no és una plaça) i per tant del que es tracta és de treure'n aquesta plaça com a nova creació.
Aquesta qüestió la plantejarem a la propera informativa i a la resta de foros on toca com la comissió de RLT o fins i tot a la Comissió Negociadora si cal.
Us informem que la propera reunió està prevista pel proper 2 de Maig i us convidem a que ens feu arribar les qüestions que considereu pertinents per tal que les poguem preguntar en nom vostre.
SOM la vostra veu!

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...